Thứ 5, 24/06/2021 08:06

Tin tức

Đảng bộ xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng: Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân làm theo Bác

Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng bộ xã Hưng Hòa đặc biệt quan tâm.

cachecache getfeaturebycate tin-tuc-bau-cu=7