Tiêu điểm
Thứ 2, 22/04/2024 06:18

Tin tức

Đảng bộ xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng: Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân làm theo Bác

Cập nhật: 31-05-2021 | 08:21:18

Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng bộ xã Hưng Hòa đặc biệt quan tâm. Việc học tập, làm theo Bác được MTTQ và các đoàn thể hưởng ứng mạnh mẽ.

Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng bộ xã Hưng Hòa đặc biệt quan tâm. Việc học tập, làm theo Bác được MTTQ và các đoàn thể hưởng ứng mạnh mẽ. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia học tập các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, kết quả đạt từ 98% trở lên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền cho toàn thể bộ cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân địa phương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt cơ quan và sinh hoạt chi bộ một cách thường xuyên; chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt các mô hình làm theo Bác do Ban Thường vụ Huyện ủy phát động. Qua 5 năm thực hiện, từ các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xãđã có sức lan tỏa sâu rộng, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, trở thành những tấm gương sáng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016.

ĐÀM THANH

  Từ khóa Huyện Bàu Bàng