Tiêu điểm
Thứ 2, 22/04/2024 07:58

Tin tức

Huyện Bàu Bàng: Nữ giới chiếm hơn 25% đại biểu HĐND huyện

Cập nhật: 27-05-2021 | 17:25:19

(BDO) Chiều 27-5, Ban chỉ đạo bầu cử huyện Bàu Bàng đã tổ chức cuộc họp nghe Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ảnh).

Kết quả cho thấy, huyện Bàu Bàng thuộc đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Bình Dương có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội, bầu lấy 3 đại biểu. Kết quả, đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội. Đối với cấp tỉnh, huyện Bàu Bàng thuộc đơn vị bầu cử số 16, tỉnh có 5 người ứng cử, bầu lấy 3 đại biểu. Kết quả đã bầu đủ 3 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu là 31 đại biểu, số người trúng cử là 31 người. Trong đó, nữ giới 8 người (đạt hơn 25 %); trẻ dưới 40 tuổi 8 người (đạt hơn 25%); 

Đối với kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu là 194 đại biểu, số người trúng cử là 194 người. Trong đó, nữ 45 người (đạt hơn 23 %); đại biểu nhiệm kỳ trước tái cử là 103/194 người (đạt hơn 59%).

Ủy ban bầu cử huyện đánh giá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở Bàu Bàng đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Cuộc bầu cử được tiến hành đồng bộ, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; bầu được đại biểu đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,6%. Đồng thời, cuộc bầu cử cũng được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định; triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, đúng kế hoạch chung và đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo luật định…

HUỲNH THỦY