Tiêu điểm
Thứ 3, 23/07/2024 13:04

Tin tức

Kinh nghiệm tổ chức bầu cử: Nhìn từ huyện Dầu Tiếng

Cập nhật: 27-05-2021 | 09:00:40

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt rất cao (99,39%). Thành công đó là kết quả từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh và Ban Chỉ đạo bầu cử, UBBC các huyện, thị, thành phố, cùng sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị cũng như các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Trong đó, huyện Dầu Tiếng (đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100% sớm nhất) là một trong những minh chứng về sự chuẩn bị chu đáo trên mọi mặt để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng

Trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến 15 giờ 7 phút, huyện Dầu Tiếng đã có 98,27% cử tri đã đi bầu. Trong đó, cử tri các xã Minh Thạnh, Định An, Long Hòa, Định Thành, Định Hiệp, An Lập và Long Tân cử tri đã đi bỏ phiếu 100%. Đơn vị có tỷ lệ đi bầu thấp nhất đến thời điểm đó cũng đã đạt 95,67%. Đến 18 giờ 15 phút, các xã, thị trấn thuộc huyện Dầu Tiếng đã hoàn thành việc bỏ phiếu đạt 100%.

Kết quả này thực sự đáng phấn khởi bởi cần biết rằng, chỉ hơn hai tháng trước ngày diễn ra cuộc bầu cử, khi đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị cuộc bầu cử của huyện thì mọi việc còn rất nhiều công việc phải thực hiện. Theo đánh giá của đoàn giám sát, công tác lãnh đạo, chỉ đạo vẫn còn lúng túng chưa thống nhất; các tiểu ban vẫn đang trong quá trình xây dựng kế hoạch; công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử chưa được thực hiện đậm nét… Tuy nhiên, sau buổi giám sát, lãnh đạo huyện Dầu Tiếng đã tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo ông Nguyễn Chí Trung, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Dầu Tiếng, sở dĩ huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao, trước hết là Huyện ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, của UBBC quốc gia, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBBC tỉnh… Tiếp đó là Ban Thường vụ Huyện ủy lên kế hoạch cụ thể, phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ theo dõi địa bàn, phân công thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên UBBC đi xuống cơ sở và cùng với lãnh đạo các xã, thị trấn xuống từng khu ấp để nắm tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử; đồng thời tuyên truyền cho người dân, cử tri nắm rõ ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, điều quan trọng để đạt được kết quả tích cực trong công tác bầu cử chính là sự đồng tình, đồng thuận của nhân dân, của cử tri. Việc người dân đi bầu cử đông đủ, bầu sớm, bầu nhanh cũng đã phản ánh công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền về bầu cử được các đơn vị liên quan và cơ sở thực hiện tốt. Song song với công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện và UBBC huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị bầu cử. Trong ngày bầu cử, tại các điểm bỏ phiếu đều tổ chức phân luồng, kiểm soát thân nhiệt nghiêm ngặt, bảo đảm theo yêu cầu của ngành y tế.

Việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng một lần nữa khẳng định một thực tế, đó là: Nơi nào công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử được các cấp ủy thường xuyên sâu sát ở cơ sở; quá trình chuẩn bị có sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể; triển khai các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử đầy đủ, chu đáo… thì nơi đó việc tổ chức bầu cử sẽ thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền để người dân, cử tri nắm rõ mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân cũng là một trong những yếu tố mang tính quyết định đến thành công của cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử ở huyện Dầu Tiếng nói riêng và ở Bình Dương nói chung đã thành công tốt đẹp. Tin tưởng rằng, từ những lá phiếu của đông đảo cử tri trong tỉnh sẽ lựa chọn được những người có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân để tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. r

ĐẾN 15 GIỜ 7 PHÚT NGÀY 23-5, HUYỆN DẦU TIẾNG ĐÃ CÓ 98,27% CỬ TRI ĐÃ ĐI BẦU. TRONG ĐÓ, CỬ TRI CÁC XÃ MINH THẠNH, ĐỊNH AN, LONG HÒA, ĐỊNH THÀNH, ĐỊNH HIỆP, AN LẬP VÀ LONG TÂN CỬ TRI ĐÃ ĐI BỎ PHIẾU 100%. ĐƠN VỊ CÓ TỶ LỆ ĐI BẦU THẤP NHẤT ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐÓ CŨNG ĐÃ ĐẠT 95,67%. ĐẾN 18 GIỜ 15 PHÚT, CÁC XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN DẦU TIẾNG ĐÃ HOÀN THÀNH VIỆC BỎ PHIẾU ĐẠT 100%.

TRÍ DŨNG

  Từ khóa Quốc hội khóa XV