Tiêu điểm
Thứ 2, 24/06/2024 11:15

Tin tức

Tp.Thuận An, Tp.Dĩ An: Công bố người trúng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật: 31-05-2021 | 08:21:18

Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP.Thuận An vừa ban hành Nghị quyết 59/NQ-UBBC về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP.Thuận An khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo danh sách công bố, TP.Thuận An có 35 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII trên tổng số 59 người ứng cử.

UBBC TP.Dĩ An cũng đã ban hành Nghị quyết 63/NQ-UBBC về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP.Dĩ An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, TP.Dĩ An có 35 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII.

Trên cơ sở đó, UBBC TP.Thuận An và UBBC TP.Dĩ An đã công bố danh sách người trúng cử theo quy định trên Cổng thông tin điện tử và trên hệ thống truyền thanh ở địa phương.

HỒ VĂN

  Từ khóa Tp.Thuận AnTp.Dĩ An