Tiêu điểm
, 22/05/2024 15:51

Tin tức

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử

Cập nhật: 21-05-2021 | 14:44:42

(BDO) Sáng 21-5, Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động Bầu cử tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe các đơn vị báo cáo việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bầu cử. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban, chủ trì hội nghị.


Các đoàn viên, hội viên tích cực tuyên truyền cuộc bầu cử đến người dân

Theo đánh giá chung của Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động Bầu cử, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được các ngành, cơ quan, đơn vị thành viên Tiểu ban tổ chức triển khai trong hệ thống từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên, liên tục, kịp thời và có hiệu quả, bảo đảm nội dung và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử để tích cực tham gia, tạo không khí sôi nổi hướng đến ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ nay đến ngày bầu cử 23-5, Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động Bầu cử yêu cầu các ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, thể hiện được tinh thần, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng của ngày bầu cử - ngày hội của toàn dân, góp phần để người dân tích cực tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ cao.

HỒ VĂN