Tiêu điểm
, 22/05/2024 14:21

Tin tức

Cử tri là chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 4 đi bầu cử sớm

Cập nhật: 23-05-2021 | 14:36:10

(BDO) Sáng 23-5, 1.232 cử tri là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - chiến sĩ Sư đoàn 7, Kho xăng dầu, Cục Hậu cần, Tiểu đoàn 16, Lữ đoàn 7 Pháo Phòng không thuộc Quân đoàn 4; Lữ đoàn 98, Cục Tác chiến Điện tử, Bộ Tổng Tham mưu; Tiểu đoàn 41, 45, Sư đoàn 367; Đại đội 14, Tiểu đoàn 36, Binh chủng Thông tin Liên lạc đã bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 11, Sư đoàn 7, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một.

Cử tri là chiến sĩ bỏ phiếu bầu cử

Sau lễ khai mạc bầu cử, các cử tri đã tiến hành bỏ phiếu; 100% cử tri đã bỏ phiếu với tinh thần, trách nhiệm cao, bỏ phiếu đầy đủ, đúng luật định. Cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng rất thành công; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức phấn đấu triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra.

Cuộc bầu cử lần này là ngày hội lớn của toàn dân, có ý nghĩa chính trị to lớn trong đời sống xã hội của đất nước. Thông qua việc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp, nhân dân ta thực hiện quyền dân chủ bằng cách dùng lá phiếu của mình lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng đại diện cho các tầng lớp dân cư, các thành phần xã hội vào Quốc hội, HĐND các cấp, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương, để thay mặt nhân dân thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định những vẫn đề trọng đại của đất nước.

Đ.HẬU