Tiêu điểm
Thứ 2, 24/06/2024 10:20

Danh sách người ứng cử

Chương trình hành động người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật: 19-05-2021 | 15:37:37

► ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01: Phường Hiệp Thành, Phú Cường, Chánh Nghĩa, Phú Thọ, Tương Bình Hiệp, Tân An, Chánh Mỹ, Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) - Tổng số người ứng cử: 8; số đại biểu được bầu: 5

► ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02: Phường Phú Lợi, Định Hòa, Phú Mỹ, Hiệp An, Hòa Phú, Phú Tân (TP.Thủ Dầu Một) - Tổng số người ứng cử: 7; số đại biểu được bầu: 4

► ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03: Phường Dĩ An, An Bình (TP.Dĩ An) - Tổng số người ứng cử: 8; số đại biểu được bầu: 5

► ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04: Phường Tân Bình, Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An) - Tổng số người ứng cử: 8; số đại biểu được bầu: 5

► ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05: Phường Bình Thắng, Đông Hòa, Bình An (TP.Dĩ An) - Tổng số người ứng cử: 7; số đại biểu được bầu: 4

► ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06: Phường Bình Hòa, Vĩnh Phú (TP.Thuận An) - Tổng số người ứng cử: 8; số đại biểu được bầu: 5

► ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 07: Phường Bình Chuẩn, An Phú (TP.Thuận An) - Tổng số người ứng cử: 8; số đại biểu được bầu: 5

► ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 08: Phường An Thạnh, Thuận Giao và xã An Sơn (TP.Thuận An) - Tổng số người ứng cử: 7; số đại biểu được bầu: 4

► ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 09: Phường Lái Thiêu, Hưng Định, Bình Nhâm (TP.Thuận An) - Tổng số người ứng cử: 5; số đại biểu được bầu: 3

► ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10: Phường Khánh Bình, Thạnh Phước, Thái Hòa và xã Thạnh Hội (TX.Tân Uyên) - Tổng số người ứng cử: 7; số đại biểu được bầu: 4

► ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11: Phường Tân Phước Khánh, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp, Vĩnh Tân (TX.Tân Uyên) - Tổng số người ứng cử: 8; số đại biểu được bầu: 5

► ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12: Phường Uyên Hưng, Hội Nghĩa và xã Bạch Đằng (TX.Tân Uyên) - Tổng số người ứng cử: 5; số đại biểu được bầu: 3

► ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13: Phường Mỹ Phước, Thới Hòa, Hòa Lợi (TX.Bến Cát) - Tổng số người ứng cử: 8; số đại biểu được bầu: 5

► ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14: Phường Tân Định , Chánh Phú Hòa và các xã An Điền, An Tây, Phú An (TX.Bến Cát) - Tổng số người ứng cử: 7; số đại biểu được bầu: 4

► ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15: Các xã, thị trấn (huyện Dầu Tiếng) - Tổng số người ứng cử: 5; số đại biểu được bầu: 3

► ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 16: Các xã, thị trấn (huyện Bàu Bàng) - Tổng số người ứng cử: 5; số đại biểu được bầu: 3

► ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 17: Các xã, thị trấn (huyện Phú Giáo) - Tổng số người ứng cử: 5; số đại biểu được bầu: 3

► ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 18: Các xã, thị trấn (huyện Bắc Tân Uyên) - Tổng số người ứng cử: 3; số đại biểu được bầu: 2