Tiêu điểm
, 30/11/2022 11:53

Tin tức

Những dấu ấn của HĐND tỉnh khóa IX

Cập nhật: 24-03-2021 | 07:55:13

Bài 1: Phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Trong 5 năm qua, bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi và diễn biến phức tạp, tình hình trong nước và trong tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhất là những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đến nay nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh liên tục phát triển và đạt được những thành quả đáng phấn khởi.

Những dấu ấn về kinh tế - xã hội

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoạt động hiệu lực hiệu quả, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm GRDP tăng bình quân 9,35%/năm - thuộc nhóm tỉnh có tốc độtăng trưởng cao. Quy mô GRDP đến năm 2020 ước đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng. Bình Dương được đánh giá là tỉnh cónăng lực cạnh tranh tốp đầu cả nước về cơ sở hạ tầng, tốp 3 về thu hút đầu tư nước ngoài, tốp 3 về sản xuất nội địa, tốp 5 về thu ngân sách. Trong năm 2020, tổng thu ngân sách đạt 62.800 tỷ đồng. Bình Dương cũng là địa phương duy nhất cho đến nay đã xóa hết hộ nghèo theo tiêu chí Trung ương. Hiện nay, mức thu nhập bình quân đầu người ởBình Dương là156 triệu đồng/năm, cao hơn mức bình quân của vùng Đông Nam bộvàcao hơn 2,5 lần mức bình quân chung cảnước. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019, Bình Dương đạt 88,2% đứng đầu khu vực Đông Nam bộ.

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ 2016-2021 là HĐND tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Với mục tiêu phát triển đô thịtheo hướng văn minh giàu đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng tác động đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể, trong nhiệm kỳ, các ban của HĐND tỉnh đã thực hiện thẩm tra đối với 226 nội dung do UBND trình tại các kỳ họp và thực hiện 118 báo cáo thẩm tra phục vụ các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

Nhìn lại hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, ông Võ Văn Minh, PhóBí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết 5 năm qua, HĐND tỉnh đã đóng góp quan trọng trong việc xác định các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực và biển Đông cónhững diễn biến phức tạp, khólường, Bình Dương vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao (9,35%/năm), cao hơn mức bình quân của cả nước (5,9%). Tỉnh chú trọng đổi mới mô hình phát triển, đột phá trong thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới thông qua việc hợp tác, triển khai thực hiện Đề án xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương, Vùng đổi mới sáng tạo… Đặc biệt, tỉnh đã giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.

Đổi mới phương thức hoạt động

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã không ngừng đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động, nhất là đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức kỳ họp, tài liệu được gửi đến đại biểu thông qua hộp thư điện tử và đăng tải trên trang thông tin điện tử đểđại biểu khai thác, giảm thiểu việc gửi văn bản giấy đến đại biểu. Từ năm 2019, HĐND tỉnh tiến hành kỳ họp qua phần mềm “phòng họp không giấy”. Từ kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, chính thức đưa vào sử dụng ứng dụng (App) điều hành hoạt động của HĐND tỉnh phục vụ đại biểu khai thác tài liệu và biểu quyết tại kỳ họp.

Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cho biết HĐND tỉnh đã nâng cao vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo luật định. Ngoài tổ chức tốt các kỳ họp định kỳ, còn tổ chức các kỳ họp chuyên đề đểkịp thời giải quyết những công việc phát sinh theo thẩm quyền; quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng tổ chức bộ máy, các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách và đời sống của người dân, đáp ứng được tình hình thực tế của tỉnh và đòi hỏi của xã hội, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh được tiến hành thường xuyên, bao quát trên tất cả các lĩnh vực, cótrọng tâm, trọng điểm; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn cóbước chuyển biến tích cực, trở thành một trong những nội dung trọng tâm của các kỳ họp, được cử tri và nhân dân quan tâm. Cóthểnói, trong nhiệm kỳ qua, nội dung và phương thức hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới theo hướng ngày càng hiệu quả, dân chủ và thiết thực hơn. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh từng bước được nâng lên. (còn tiếp)

 Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã tổ chức 18 kỳ họp. Chuẩn bị cho từng kỳ họp, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan khác tham gia xây dựng dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án, tờ trình, tài liệu trình tại kỳ họp. Bướ c vào nghị trường, chủ tọa điều hành kỳ họp luôn gợi mở các vấn đề tr ọng tâm để đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, tham gia chất vấn. Nổi bật trong nhiệm kỳ này là HĐND tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin, tiến hành kỳ họp không giấy, sử dụng phần mềm điều hành hoạt động của HĐND phục vụ đại biểu khai thác tài liệu và biểu quyết tại kỳ họp.

HỒ VĂN