Tiêu điểm
, 22/05/2024 14:25

Tin tức

Hội LHPN tỉnh: Tiếp tục tuyên truyền, giám sát và phân công cán bộ hội chuyên trách 3 cấp thực hiện công tác bầu cử

Cập nhật: 21-05-2021 | 22:14:12

(BDO) Hội LHPN tỉnh đã có công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục công tác tuyên truyền, giám sát và phân công cán bộ hội chuyên trách 3 cấp thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội LHPN xã An Long, Phú Giáo tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử

Theo đó, đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ hội viên phụ nữ, người dân,  đặc biệt trong các khu nhà trọ về tiểu sử, chương trình hành động của người ứng  cử với nhiều hình thức phù hợp,  đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 đang tái diễn ra ở một số  nơi;  Giúp hội viên, phụ nữ và người dân có thông tin chính xác để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện  vọng và quyền làm chủ của nhân dân. 

 Các cấp Hội phụ nữ chủ động, tích cực tham gia hoạt động bầu cử đảm bảo đúng thời gian luật định, góp phần vào sự thành công của cuộc  bầu cử và đảm bảo tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt từ 30% trở lên… Các Huyện, Thị, Thành hội tiếp tục hướng dẫn cấp cơ sở và  chi hội, tổ hội tuyên truyền, giám sát, vận động bầu cử Quốc hội, HĐND  cho cán bộ cơ sở chi, tổ Hội, Câu lạc bộ nữ công nhân nhà trọ đúng theo quy định.  

Thường vụ Hội LHPN tỉnh cũng đã tổ chức họp, chỉ đạo trực tiếp cán bộ có trách nhiệm cùng với Ban Thường vụ 9 Huyện, Thị, Thành hội bám sát cơ sở theo dõi, hỗ trợ tổ chức tốt công tác tuyên  truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt quyền công dân, trực tiếp bầu, bỏ  phiếu, phấn đấu vận động đi bầu cử đạt tỷ lệ cao. 

Quỳnh Như

 

  Từ khóa Hội LHPN tỉnh