Tiêu điểm
, 22/05/2024 15:10

Tin tức

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh:

Bảo đảm cho cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, là ngày hội của toàn dân

Cập nhật: 22-05-2021 | 08:19:51

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, địa phương tích cực chuẩn bị và đã hoàn thành các nội dung công việc đúng tiến độ, thời gian theo quy định để ngày 23-5, cử tri toàn tỉnh yên tâm, phấn khởi đi bầu đông đủ, đúng luật. Để bạn đọc hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và các công việc chuẩn bị liên quan, phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh.

 Sẵn sàng cho ngày bầu cử

- Thưa ông, ngày mai (23- 5) sẽ chính thức diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, ông có thể chia sẻ về ý nghĩa của cuộc bầu cử lần này?

- Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021; là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Ngày mai (23-5), cử tri cả nước và tỉnh Bình Dương trực tiếp lựa chọn những người xứng đáng, ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Qua đó, thể hiện rõ nét bản chất dân chủ, tính nhân dân sâu sắc của Nhà nước ta thông qua mối quan hệ chặt chẽ giữa nhân dân với Nhà nước.

Cuộc bầu cử thành công sẽ là một thắng lợi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Để góp phần vào thắng lợi đó, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải ra sức chuẩn bị và hướng về cuộc bầu cử, nhất là thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của công dân, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Với ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử, công tác chuẩn bị của Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh về cuộc bầu cử đã được thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bình Dương đã quán triệt, triển khai công tác bầu cử trên địa bàn một cách chủ động và hiệu quả. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử, như: Ban hành các phương án bảo đảm về an ninh trật tự, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử, hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức bầu cử; ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy định của pháp luật về vận động bầu cử, đôn đốc việc chuẩn bị triển khai hạ tầng kỹ thuật và nhân sự phục vụ công tác tổng hợp kết quả bầu cử…

Nhìn chung, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, địa phương tập trung, khẩn trương và đã hoàn thành các nội dung công việc đúng tiến độ, thời gian theo quy định, bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu trong tất cả các công việc liên quan đến bầu cử, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thường xuyên, liên tục của cấp ủy Đảng, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được quan tâm thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chủ động ban hành Phương án 110/PA-UBBC về bảo đảm y tế, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử để nhanh chóng triển khai kịp thời đến các ngành, địa phương.

Công tác tuyên truyền về bầu cử được các ngành, địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, tăng thời lượng và chất lượng phát sóng về bầu cử để tạo không khí sôi nổi trong thời gian trước và trong ngày bầu cử.

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng quy trình và tiến độ thời gian; bảo đảm về cơ cấu, thành phần; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định. Công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, bình đẳng giữa các ứng cử. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử được bảo đảm, trong đó có các trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các phương án đã được ban hành. Song song đó, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử, Ban bầu cử đã đề ra các kế hoạch để kiểm tra, giám sát, rà soát chặt chẽ quá trình chuẩn bị cho công tác bầu cử, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

 Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một sẵn sàng đón cử tri đến bầu cử. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công

- Ông có thể cho biết cụ thể hơn về việc rà soát cử tri và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử?

- Về công tác rà soát cử tri, tổng số cử tri đến ngày 16-5 là 1.719.918. Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình dân số, cử tri đến ngày 22-5, đặc biệt là đối với sự biến động cử tri tại các khu cách ly tập trung. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 1.100 tổ bầu cử ở 1.100 khu vực bỏ phiếu với số lượng thành viên từ 11 đến 21 người/tổ; trong đó có 22 tổ đặc thù (bao gồm 16 tổ đặc thù là lực lượng vũ trang và 6 tổ đặc thù là các cơ sở cai nghiện, trại giam) với số lượng thành viên từ 5 đến 9 người/tổ. Để thực hiện phương án tổ chức cho cử tri trong các khu cách ly tập trung đi bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chỉ đạo cho UBND cấp xã kiện toàn, bổ sung kịp thời thành viên tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu có khu cách ly tập trung để thực hiện công tác bầu cử.

Đối với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử, đến nay Tiểu ban Nội dung - Tài chính - Hậu cần đã trang bị cho 1.100 khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh. Về con dấu, Tiểu ban Nội dung - Tài chính - Hậu cần đã hoàn thành việc cấp phát đầy đủ các loại con dấu cho 101 Ủy ban Bầu cử các cấp, 780 Ban bầu cử các cấp, 1.100 dấu Tổ bầu cử và 1.100 dấu “Đã bỏ phiếu”.

Về hòm phiếu, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã cấp phát 2.200 hòm phiếu chính và 2.200 hòm phiếu phụ, trong đó có 1.100 hòm phiếu nhỏ để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công tác in ấn các loại tài liệu, mẫu biểu phục vụ công tác bầu cử đã được cấp phát đầy đủ cho các tổ bầu cử.

Để vận hành tốt phần mềm tổng hợp kết quả bầu cử và ứng dụng báo cáo tiến độ cử tri đi bầu cho ngày 23-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo Tiểu ban Nội dung - Tài chính - Hậu cần phối hợp với Ủy ban Bầu cử cấp huyện đã thực hiện xong tổng diễn tập đồng loạt, kiểm tra kết quả tổng hợp trên toàn tỉnh.

- Thưa ông, trong ngày 22-5 và ngày bầu cử 23-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh lưu ý các ngành, địa phương chuẩn bị những công việc gì?

- Trong 2 ngày 22 và 23-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, thể hiện được tinh thần, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của ngày bầu cử - ngày hội của toàn dân, góp phần để người dân tích cực tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ cao; tập trung tuyên truyền nội quy, thể thức bỏ phiếu, quy trình bỏ phiếu, tiểu sử, danh sách người ứng cử, chương trình hành động của người ứng cử.

Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; triển khai phương án phân công, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ngày bầu cử; đặc biệt tập trung bám sát địa bàn, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo kịp thời việc thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi địa bàn gắn với công tác tổ chức cho cử tri đi bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu; tiếp tục trang trí phòng bỏ phiếu phù hợp, đúng quy định, tạo không khí phấn khởi để người dân đi bầu cử đông đủ, góp phần cùng với cả nước bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm.

Cuối cùng, Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các cử tri là công nhân, người lao động hoàn thành nghĩa vụ công dân, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh.

- Xin cám ơn ông!

HỒ VĂN  (thực hiện)